ارزشیابی توصیفی چیست؟
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ دی ،۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

 

ارزشیابی توصیفی، شکلی از ارزشیابی تحصیلی-تربیتی است که در آن معلم با مشارکت فعال و دانش آموز و اولیای ایشان با استفاده از ابزار های مختلف به جمع آوری اطلاعات در زمینه تلاش ها، پیشرفت ها و موفقیت های دانش آموزان میپردازد و با طبقه بندی تحلیل و تفسیر اطلاعات به آنها کمک می کند تا بهتر یاد بگیرند و مشکلات یادگیری خود را به کمک اولیا و معلمان برطرف کنند.

هدف اصلی در ارزشیابی توصیفی بهبود شرایط یادگیری دانش آموزان با از بین بردن اضطراب های نامطلوب ناشی از برگزری امتحانات و بازخورد های عددی است.


اهداف اصلی طرح ارزشیابی توصیفی
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ دی ،۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

  1. بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
  2. فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی
  3. تاکید بر اهداف آموزش وپرورش به جای تاکید بر محتوای کتابها
  4. فراهم آوردن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تایین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان
  5. افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری با کاهش فشارهای روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجود